dimarts, 9 de setembre de 2014

Com funciona aquesta àrea?


L'àrea de Promoció en valors està enfocada a fer activitats que apropin als alumnes a conèixer els valors humans. Donat que els destinataris són els alumnes de 3, 4 i 5 anys fa que la metodologia de treball permeti incorporar al treball de valors, el treball de les emocions. D'aquesta manera, podem explicar als alumnes que els motius que ens porten a sentir ràbia, tristesa o alegria poden estar units al valor de l'amistat, de la tolerànica, el compromís, l'esforç o la sinceritat.

Posat que tant els valors com les emocions són quelcom abstracte i, per tant, difícil d'entendre pels més petits, vam decidir que una bona manera d'apropar-los a tot aquest vocabulari era a través del contes, les cançons, les titelles i d'altres materials que ajudin a fer dinàmiques de participació activa en les que els protagonistes siguin els alumnes.

Amb l'ajut de tot aquest material aconseguim que els nostres petits s'obrin a un món fins ara poc explorat per ells, el dels valors i les emocions, i aconseguim que parlin del que senten, del que pensen i del que els passa permetent-nos conèixe'ls una mica millor.